Mitsubishi Motors Vietnam

Header

Bảo dưỡng nhanh

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và tiết kiệm thời gian cho khách hàng, dịch vụ Bảo dưỡng nhanh đã được Mitsubishi Motors triển khai tại hầu hết các Nhà phân phối ủy quyền trên toàn quốc.

Đến với dịch vụ Bảo dưỡng nhanh, xe của khách hàng sẽ được ưu tiên thực hiện trong khoang riêng biệt bởi 02 Kỹ thuật viên với đầy đủ các hạng mục kiểm tra và bảo dưỡng, đảm bảo theo đúng quy trình tiêu chuẩn của Mitsubishi Motors cùng với sự đầu tư về các trang thiết bị chuyên dụng.
* Áp dụng đối với các cấp Bảo dưỡng định kỳ thông thường (không bao gồm các cấp bảo dưỡng lớn).

TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ

Thời gian thực hiện của Kỹ thuật viên:
- Cấp 5.000 Km: 25 phút
- Cấp 10.000 Km: 30 phút
- Cấp 20.000 Km: 35 phút
(hoặc đối với các cấp tương đương)

NÂNG TẦM CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

Cam kết thực hiện đúng và đầy đủ quy trình bảo dưỡng chính hãng của Mitsubishi Motors toàn cầu

LÁI XE AN TOÀN

Với quy trình tiêu chuẩn và phụ tùng chính hãng Mitsubishi bảo đảm cho xe vận hành an toàn và tin cậy.

0949.957.769